CERCETARE


Dezvoltarea de metode de separare izotopica si masurare a concentratiilor compusilor amestecurilor izotopice.

Studii privind modalitatile  de stocare a energiei regenerabile.

Dezvoltare tehnologie de fabricare a peletilor pentru realizarea catalizatorilor.

Dezvoltare software pentru simulare si control procese tehnologice.